Typy společností, založení firmy, ….

Založení akciové společnosti

Akciové společnosti jsou obchodními společnostmi, přičemž kapitál těchto společností je rozdělen na totožné podíly, takzvané akcie, se kterými obchoduje na takzvaných kapitálových trzích.

V dnešní době může s akciemi obchodovat v podstatě každý, takže se každý z nás může stát takzvaným akcionářem. Jakmile se stanete akcionářem, tak budete získávat podíl z celkového zisku společnosti. Budete mít také právo na dividendy a získáte také hlas ve valné hromadě. Pokud jde o ztrátu společnosti, tak za tu ručí akcionář svým podílem. Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání jak v České republice, tak také v ostatních zemích, ve kterých je liberální hospodářství. Pokud jde o založení společnosti, tak může být založena více zakladateli nebo také pouze jedním zakladatelem.

Zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku však proběhne až po provedení několik prvotních úkonů, Jedná se o splacení emisního ážia, zasedání první valné hromady, na které se zvolí veškeré orgány společnosti a vložení nepeněžitých vkladů. Pokud jde o základní kapitál této společnosti, tak ten musí být minimálně dva miliony korun. Pokud jde o společnost, která bude mít akcie veřejně nabídnutelné, tak zde musí být základní kapitál minimálně dvacet milionů korun.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Založení společnosti a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.