Typy společností, založení firmy, ….

Insolvenční rejstřík firem

Insolvenční rejstřík firem je veřejně přístupným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje, které stanoví zákon, o subjektech, kterou jsou právě v insolvenci. Insolvenční rejstřík firem je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je většinou krajský soud.

Výjimkou je Praha, kde tento insolvenční rejstřík firem vede Městský soud v Praze. Pokud jde o subjekty, které jsou zapisovány do insolvenčního rejstříku firem, tak se jedná o právnické osoby, fyzické osoby (podnikatelé) a nepodnikatelské subjekty. Pokud jde dále o zapisované skutečnosti, tak se jedná například o firmu nebo jméno daného subjektu, příčina insolvenčního řízení, trvalé bydliště subjektu nebo sídlo. Dále u fyzických osob je to datum jejich narození nebo rodné číslo.

Poté se jedná o takzvané IČO neboli identifikační číslo, které se podnikateli přiřazuje rejstříkovým soudem a další skutečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy. Zapsání do insolvenčního rejstříku probíhá na základě podání návrhu o zahájení řízení.

Pokud jde o fyzické osoby, tak se může jednat například o oddlužení a pokud jde o právnické osoby, tak se může jednat například o konkurs.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Veřejné rejstříky a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.