Typy společností, založení firmy, ….

Veřejná obchodní společnost

Veřejná osobní společnost je osobní obchodní společností, kterou upravuje v České republice obchodní zákoník. Veřejná obchodní společnost musí splňovat několik náležitostí, aby vůbec mohla být založena a mohla fungovat.

V prvé řadě musí ve veřejné obchodní společnosti podnikat minimálně dvě osoby, přičemž za veškeré své závazky ručí vším svým majetkem. Toto je poměrně veliká nevýhoda tohoto typu podnikání, neboť pokud by se něco pokazilo a společnost by zkrachovala, tak mohou vlastníci přijít o veškerý svůj majetek.

Společníkem může být jak právnická, tak také fyzická osoba. Veřejná obchodní společnost je zakládána prostřednictvím společenské smlouvy, která musí obsahovat společníky, firmu společnosti a předmět podnikání. Dále by zde také mělo být uvedeno rozdělení majetku v tom případě, že společnost zanikne a samozřejmě také dělení zisku společnosti.

Pokud jde o statutární orgán společnosti, tak jí můžou být všichni společníci, několik společníků nebo také jeden společník. Zrušení a zánik společnosti může být proveden několik způsoby. Společnost se tedy ruší na základně rozhodnutí soudu, na základě jednostranného právního úkonu, na základě právní události a tak podobně.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Typy společností a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.