Typy společností, založení firmy, ….

Likvidace společnosti

Zánik a zrušení společnosti je v České republice řízen zákonem z obchodního zákoníku. Ve své podstatě máme dva způsoby, jak zrušit společnost. Jedná se o zrušení bez likvidace nebo právě zrušení s likvidací.

Pokud bychom se měli podívat na rozdíl mezi těmito dvěma typy, tak u zrušení s likvidací je majetek společnosti rozdělen mezi věřitele (pokud však uplatní své pohledávky), přičemž zbytek se rozdělí mezi vlastníky společnosti. U zrušení společnosti bez likvidace přechází majetek společnosti na právního nástupce společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace probíhá většinou v případech splynutí, sloučení nebo třeba rozdělení společnosti.

Ke zrušení společnosti může vést poměrně veliké množství různých důvodů. Jedná se například o to, že dosáhnete účelu, pro který byla společnost založena, uplyne doba, na kterou by společnost založena, smrt společníka, zvláštní důvody. Dále také třeba zaniknutí právnické osoby, která byla společníkem v podniku, také soud může rozhodnout o zrušení společnosti.

Pak společníci se můžou domluvit na zániku společnosti a nebo třeba ještě vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku společnosti. Důvodů je opravdu celá řada.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Typy společností a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.