Typy společností, založení firmy, ….

Komanditní společnost

Komanditní společnost je právnickou osobou, přičemž se ve své podstatě jedná o obchodní společnost osobní, avšak s nějakými prvky společností s ručením omezeným (tyto jsou již společnosti kapitálové, ne osobní).

Obchodní zákoník však tento typ společnosti chápe jako zvláštní druh klasické veřejné obchodní společnosti. Pokud jde o založení komanditní společnosti, tak tak jako veřejnou obchodní společnost, je zakládána pomocí společenské smlouvy. Zakladatelem komanditní společnosti může být jak právnická, tak také fyzická osoba.

Společenská smlouva pak stanovuje, jak bude rozdělován zisk a také samozřejmě práva jednotlivých společností. Pokud by se náhodou společníci na rozdělení zisku nedohodli, tak je automaticky dělen v poměrech vkladů vložených společníky. V komanditní společnosti mohou být dva typy společníci. Prvním typem jsou komplementáři, kteří ve společnosti ručí svým majetkem, představují statutární orgán a jsou také ve vedení společnosti.

Pokud by náhodou komplementář zemřel, tak společnost zaniká. Dále máme komanditisty, jejichž hlavním úkolem je splatit společnosti svůj vklad, který musí být minimálně pět tisíc. Komanditisté nemohou zasahovat do vedení společnosti.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Typy společností a označen , , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.