Typy společností, založení firmy, ….

Archív štítků: Založení společnosti s ručením omezeným

Založení firmy

K založení firmy budete potřebovat opravdu hodně času, veliké množství dokumentů a také počítejte s tím, že budete muset opravdu hodněkrát na nějaké příslušné úřady.

Pokud bychom měli uvést příklad například u společnosti s ručením omezeným, ta, budete potřebovat minimálně dvacet jedna papírů, přičemž budete muset navštívit minimálně čtrnáctkrát úřad.

Je to opravdu poměrně zdlouhavý proces, kterému se v dnešní době spousta lidí, kteří zakládají společnost, chtějí vyhnout. Proto stále více lidí využívá služeb společností, které Vám jsou schopny založit takzvanou společnost na klíč. Takových společností je opravdu hodně.

Jedná se o to, že si tuto službu objednáte, prodiskutujete s jednateli společnosti všechny náležitosti, svěříte jim svou plnou moc, neboť budou Vaším jménem běhat po úřadech a tak podobně a pak už jen počkáte, až bude Vaše nová společnost založena. Všechno samozřejmě probíhá dle platných právních předpisů. Pokud se však rozhodnete založit firmu sami, tak se podíváme na úřady, které budete muset za každou cenu navštívit.

Jedná se tedy například o katastrální úřad, živnostenský úřad, finanční úřad, notáře, zdravotní pojišťovnu, banku, obchodní rejstřík a tak dále.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, přičemž se jedná o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Společnost s ručením omezeným se nachází na pomezí mezi osobní obchodní společností a společností kapitálovou.

Z osobní společnosti má například omezen počet společníků na padesát a nebo omezenou převoditelnost obchodních podílů. Z kapitálové společnosti má pak povinný základní kapitál, většinové principy rozhodování a tak podobně. Pokud jde tedy dále o založení této společnosti, tak ji může založit celkově až padesát společníků, ale také jeden společník.

Pokud jde o základní kapitál při zakládání společnosti s ručením omezeným, tak ten je dvě stě tisíc korun. Každý společník pak musí vložit minimálně dvacet tisíc korun. Vklady mohou být samozřejmě také nepeněžité, tedy například akcie, auta, nemovitosti a tak podobně, avšak tyto nepeněžité vklady musí ocenit soudní znalec. Do obchodního rejstříku je společnost zapsána po provedení několika hlavních úkonů.

Jedná se například o splacení emisního ážia, splacení všech nepeněžitých vkladů a tak podobně. Mezi hlavní orgány společnosti s ručením omezeným pak patří Dozorčí rada, Statutární orgán a Valná hromada.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář