Typy společností, založení firmy, ….

Archív štítků: společnost s ručením omezeným obchodní zákoník

Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, přičemž se jedná o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Společnost s ručením omezeným se nachází na pomezí mezi osobní obchodní společností a společností kapitálovou.

Z osobní společnosti má například omezen počet společníků na padesát a nebo omezenou převoditelnost obchodních podílů. Z kapitálové společnosti má pak povinný základní kapitál, většinové principy rozhodování a tak podobně. Pokud jde tedy dále o založení této společnosti, tak ji může založit celkově až padesát společníků, ale také jeden společník.

Pokud jde o základní kapitál při zakládání společnosti s ručením omezeným, tak ten je dvě stě tisíc korun. Každý společník pak musí vložit minimálně dvacet tisíc korun. Vklady mohou být samozřejmě také nepeněžité, tedy například akcie, auta, nemovitosti a tak podobně, avšak tyto nepeněžité vklady musí ocenit soudní znalec. Do obchodního rejstříku je společnost zapsána po provedení několika hlavních úkonů.

Jedná se například o splacení emisního ážia, splacení všech nepeněžitých vkladů a tak podobně. Mezi hlavní orgány společnosti s ručením omezeným pak patří Dozorčí rada, Statutární orgán a Valná hromada.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář