Typy společností, založení firmy, ….

Archív štítků: Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem je veřejným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje o podnikatelích, které jsou stanovené zákonem. O vedení obchodního rejstříku firem se stará takzvaný rejstříkový soud, kterým je v drtivé většině případů krajský soud.

Jedinou výjimkou je město Praha, kde se o obchodní rejstřík firem stará Městský soud Praha. A které subjekty se tedy do obchodního rejstříku zapisují? Jedná se o některé osoby, které podnikají v zahraničí, družstva a obchodní společnosti, fyzické osoby, které podnikají a které požádají o zápis do obchodního rejstříku, a další osoby, u kterých je zápis stanoven příslušným právním předpisem. Dále se podíváme na skutečnosti, které se do obchodního rejstříku zapisují.

Jedná se v prvé řadě samozřejmě o firmu, dále u fyzických osob se uvádí místo podnikání a bydliště, pokud jsou tyto dvě informace odlišné a u právnických se uvádí sídlo. Dále se samozřejmě uvádí právní forma právnických osob, předmět podnikání, u fyzických osob datum jejich narození nebo rodné číslo. Dalšími náležitostmi jsou pak identifikační číslo, které je podnikateli přiděleno příslušným rejstříkovým soudem.

Poté bydliště a jméno prokuristy současně se způsobem, kterým jedná a samozřejmě další skutečnosti, které jsou stanoveny právním předpisem.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář