Typy společností, založení firmy, ….

Archív štítků: akciová společnost ručení

Založení akciové společnosti

Akciové společnosti jsou obchodními společnostmi, přičemž kapitál těchto společností je rozdělen na totožné podíly, takzvané akcie, se kterými obchoduje na takzvaných kapitálových trzích.

V dnešní době může s akciemi obchodovat v podstatě každý, takže se každý z nás může stát takzvaným akcionářem. Jakmile se stanete akcionářem, tak budete získávat podíl z celkového zisku společnosti. Budete mít také právo na dividendy a získáte také hlas ve valné hromadě. Pokud jde o ztrátu společnosti, tak za tu ručí akcionář svým podílem. Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání jak v České republice, tak také v ostatních zemích, ve kterých je liberální hospodářství. Pokud jde o založení společnosti, tak může být založena více zakladateli nebo také pouze jedním zakladatelem.

Zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku však proběhne až po provedení několik prvotních úkonů, Jedná se o splacení emisního ážia, zasedání první valné hromady, na které se zvolí veškeré orgány společnosti a vložení nepeněžitých vkladů. Pokud jde o základní kapitál této společnosti, tak ten musí být minimálně dva miliony korun. Pokud jde o společnost, která bude mít akcie veřejně nabídnutelné, tak zde musí být základní kapitál minimálně dvacet milionů korun.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář