Typy společností, založení firmy, ….

Archív kategorií: Založení společnosti

Koupit ready made nebo založit vlastní společnost s ručením omezeným?

To je časté dilema mnoha začínajících podnikatelů. Ačkoliv dnes získáte společnost s ručením omezeným již během jediného dne, tak ready made firmy mají stále široké možnosti využití. Zatímco s.r.o. bude založená přesně podle vašich představ, ready made firma představuje hotové řešení, kdy již připravená společnost pouze změní svého majitele.
Rostoucí obliba společností s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným je stále nejoblíbenější a také nejvyužívanější právní formou v České republice. Od 1. 1. 2014 je navíc možné založení s.r.o. s kapitálem již od 1 Kč. Pokud tedy firmu zakládáte vlastními silami, nemusíte do ní vkládat téměř žádné prostředky.
Takto nízký kapitál má ale i své nevýhody, na které je dobré brát zřetel. Podíly ve společnosti jsou těžko dělitelné a nová firma může u zákazníků budit méně důvěry. Vyplatí se tedy složit kapitál alespoň ve výši 10 000 Kč, obzvlášť když se společnost dělí mezi více vlastníků.
Jestliže si se založením s.r.o. nevíte sami rady, vyplatí se kontaktovat specialistu, který vše zařídí za vás. Ačkoliv založení může vypadat na první pohled složitě, někteří odborníci dokážou vše zařídit i během jediného dne. Ideální však je, když založení nové společnosti proběhne v klidu a je na celý proces vyhrazen přibližně týden času. Pokud vám na tomto rozhodnutí samozřejmě nestojí váš byznys.
Když společnost potřebujete ihned
Pokud vám mezi prsty uniká velká obchodní příležitost, potřebujete daňově optimalizovat nebo převést svůj majetek, protože se vás například konkurence snaží poškodit, je ideální nákup již hotového řešení v podobě ready made firmy. Ta může mít mnoho podob. Kromě společností s ručením omezeným se jako ready made prodávají také akciové společnosti nebo evropské společnosti. Na založení jsou již složitější a koupě hotového řešení vám zde ušetří mnoho času a starostí.
Ať už máte zájem o nově založenou společnost nebo uvažujete nad koupí ready made firmy, kontaktujte specialisty z Companies.cz. Ti vám v této oblasti poskytnou cenné rady a nezbytné informace, které vám ulehčí vaše podnikatelské rozhodnutí.

Vložil Předem založené společnosti, Založení společnosti | Štítek , , | Zanechat komentář

Založení firmy

K založení firmy budete potřebovat opravdu hodně času, veliké množství dokumentů a také počítejte s tím, že budete muset opravdu hodněkrát na nějaké příslušné úřady.

Pokud bychom měli uvést příklad například u společnosti s ručením omezeným, ta, budete potřebovat minimálně dvacet jedna papírů, přičemž budete muset navštívit minimálně čtrnáctkrát úřad.

Je to opravdu poměrně zdlouhavý proces, kterému se v dnešní době spousta lidí, kteří zakládají společnost, chtějí vyhnout. Proto stále více lidí využívá služeb společností, které Vám jsou schopny založit takzvanou společnost na klíč. Takových společností je opravdu hodně.

Jedná se o to, že si tuto službu objednáte, prodiskutujete s jednateli společnosti všechny náležitosti, svěříte jim svou plnou moc, neboť budou Vaším jménem běhat po úřadech a tak podobně a pak už jen počkáte, až bude Vaše nová společnost založena. Všechno samozřejmě probíhá dle platných právních předpisů. Pokud se však rozhodnete založit firmu sami, tak se podíváme na úřady, které budete muset za každou cenu navštívit.

Jedná se tedy například o katastrální úřad, živnostenský úřad, finanční úřad, notáře, zdravotní pojišťovnu, banku, obchodní rejstřík a tak dále.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, přičemž se jedná o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Společnost s ručením omezeným se nachází na pomezí mezi osobní obchodní společností a společností kapitálovou.

Z osobní společnosti má například omezen počet společníků na padesát a nebo omezenou převoditelnost obchodních podílů. Z kapitálové společnosti má pak povinný základní kapitál, většinové principy rozhodování a tak podobně. Pokud jde tedy dále o založení této společnosti, tak ji může založit celkově až padesát společníků, ale také jeden společník.

Pokud jde o základní kapitál při zakládání společnosti s ručením omezeným, tak ten je dvě stě tisíc korun. Každý společník pak musí vložit minimálně dvacet tisíc korun. Vklady mohou být samozřejmě také nepeněžité, tedy například akcie, auta, nemovitosti a tak podobně, avšak tyto nepeněžité vklady musí ocenit soudní znalec. Do obchodního rejstříku je společnost zapsána po provedení několika hlavních úkonů.

Jedná se například o splacení emisního ážia, splacení všech nepeněžitých vkladů a tak podobně. Mezi hlavní orgány společnosti s ručením omezeným pak patří Dozorčí rada, Statutární orgán a Valná hromada.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení akciové společnosti

Akciové společnosti jsou obchodními společnostmi, přičemž kapitál těchto společností je rozdělen na totožné podíly, takzvané akcie, se kterými obchoduje na takzvaných kapitálových trzích.

V dnešní době může s akciemi obchodovat v podstatě každý, takže se každý z nás může stát takzvaným akcionářem. Jakmile se stanete akcionářem, tak budete získávat podíl z celkového zisku společnosti. Budete mít také právo na dividendy a získáte také hlas ve valné hromadě. Pokud jde o ztrátu společnosti, tak za tu ručí akcionář svým podílem. Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání jak v České republice, tak také v ostatních zemích, ve kterých je liberální hospodářství. Pokud jde o založení společnosti, tak může být založena více zakladateli nebo také pouze jedním zakladatelem.

Zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku však proběhne až po provedení několik prvotních úkonů, Jedná se o splacení emisního ážia, zasedání první valné hromady, na které se zvolí veškeré orgány společnosti a vložení nepeněžitých vkladů. Pokud jde o základní kapitál této společnosti, tak ten musí být minimálně dva miliony korun. Pokud jde o společnost, která bude mít akcie veřejně nabídnutelné, tak zde musí být základní kapitál minimálně dvacet milionů korun.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář