Typy společností, založení firmy, ….

Archív kategorií: Poskytnutí prostor

Souhlas s umístěním sídla firmy

Souhlas s umístěním sídla firmy je dokumentem, který je v drtivé většině případů vyžadován při procesu změny sídla společnosti. Jde o to, že pokud měníte sídlo společnosti, tak musíte mít nějaké nové sídlo společnosti.

Toto sídlo pak samozřejmě někdo vlastní, přičemž Vy musíte získat tento souhlas s umístěním sídla firmy. Jakmile toto všechno budete mít, tak můžete konečně provést změnu sídla společnosti. Tuto změnu však také ale musíte dát vědět dalším úřadům. Jedná se v prvé řadě o živnostenský úřad, kde musíte do patnácti dnu od změny sídla společnosti vyplnit takzvaný změnový list.

Dále musíte dát také vědět finančnímu úřadu, přičemž limit je také patnáct dnů. Dát vědět finančnímu úřadu můžete dvojím způsobem. Můžete za prvé změnu doložit novým živnostenským oprávněním a nebo za druhé výpisem z obchodního rejstříku s údaji o nabytí právní moci. Posledním místem, kde musíte dát vědět při změně sídla společnosti, je pak také zdravotní a sociální pojišťovna. To však pouze v případě, že Vaše společnost má zaměstnance.

Vložil Poskytnutí prostor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změna sídla firmy

Změna sídla firmy v obchodním rejstříku může být procesem opravdu zdlouhavým. Proto se na tento proces specializuje celá řada společností, které se tímto zabývají. Jestliže bude nové sídlo společnosti v nějakém jiném městě, tak je nutné, aby byla změněna zakladatelská listina.

Pro tento proces budete muset dát společnosti, která Vám toto bude zařizovat, souhlas veškerých společníků společnosti a nebo notářsky zapsané a ověřené usnesení valné hromady společnosti.

Jakmile se tedy odsouhlasí změna sídla společnosti, tak můžete podat návrh na změnu v obchodním rejstříku. Jestliže budete chtít podat návrh na změnu sídla společnosti, tak budete muset předložit poměrně veliké množství různých dokumentů. Jedná se například o dokument, ve kterém je obsaženo plné znění stanov Vaši společnosti. Dalším dokumentem je pak například souhlas o poskytnutí sídla společnosti nebo firmě.

Tento souhlas může být samozřejmě nahrazen například nájemní smlouvou. Dále se jedná o výpis z katastru nemovitostí, který vlastně dokládá to, že osoba, která Vám prostory bude poskytovat nebo prodávat, je opravdu vlastníkem těchto prostor a může s ním tedy nakládat.

Vložil Poskytnutí prostor | Štítek , , , , | Zanechat komentář