Typy společností, založení firmy, ….

Měsíční archív: Leden 2013

Veřejná obchodní společnost

Veřejná osobní společnost je osobní obchodní společností, kterou upravuje v České republice obchodní zákoník. Veřejná obchodní společnost musí splňovat několik náležitostí, aby vůbec mohla být založena a mohla fungovat.

V prvé řadě musí ve veřejné obchodní společnosti podnikat minimálně dvě osoby, přičemž za veškeré své závazky ručí vším svým majetkem. Toto je poměrně veliká nevýhoda tohoto typu podnikání, neboť pokud by se něco pokazilo a společnost by zkrachovala, tak mohou vlastníci přijít o veškerý svůj majetek.

Společníkem může být jak právnická, tak také fyzická osoba. Veřejná obchodní společnost je zakládána prostřednictvím společenské smlouvy, která musí obsahovat společníky, firmu společnosti a předmět podnikání. Dále by zde také mělo být uvedeno rozdělení majetku v tom případě, že společnost zanikne a samozřejmě také dělení zisku společnosti.

Pokud jde o statutární orgán společnosti, tak jí můžou být všichni společníci, několik společníků nebo také jeden společník. Zrušení a zánik společnosti může být proveden několik způsoby. Společnost se tedy ruší na základně rozhodnutí soudu, na základě jednostranného právního úkonu, na základě právní události a tak podobně.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Likvidace společnosti

Zánik a zrušení společnosti je v České republice řízen zákonem z obchodního zákoníku. Ve své podstatě máme dva způsoby, jak zrušit společnost. Jedná se o zrušení bez likvidace nebo právě zrušení s likvidací.

Pokud bychom se měli podívat na rozdíl mezi těmito dvěma typy, tak u zrušení s likvidací je majetek společnosti rozdělen mezi věřitele (pokud však uplatní své pohledávky), přičemž zbytek se rozdělí mezi vlastníky společnosti. U zrušení společnosti bez likvidace přechází majetek společnosti na právního nástupce společnosti. Zrušení společnosti bez likvidace probíhá většinou v případech splynutí, sloučení nebo třeba rozdělení společnosti.

Ke zrušení společnosti může vést poměrně veliké množství různých důvodů. Jedná se například o to, že dosáhnete účelu, pro který byla společnost založena, uplyne doba, na kterou by společnost založena, smrt společníka, zvláštní důvody. Dále také třeba zaniknutí právnické osoby, která byla společníkem v podniku, také soud může rozhodnout o zrušení společnosti.

Pak společníci se můžou domluvit na zániku společnosti a nebo třeba ještě vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku společnosti. Důvodů je opravdu celá řada.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář