Typy společností, založení firmy, ….

Měsíční archív: Leden 2013

Firmy na prodej

Prodejem firem nebo chcete li společností, se zabývá poměrně veliké množství různých společností. Pokud budete chtít koupit nějakou firmu, tak máte v podstatě na výběr ze dvou možností.

Můžete mít zájem o takzvanou společnost na klíč nebo si můžete zakoupit již hotovou takzvanou ready made společnost. Pokud bychom se měli v prvé řadě bavit o společnostech na klíč, tak tyto společnosti ještě neexistují.

Jednoduše požádáte nějakou společnost o službu založení společnosti na klíč a Vy sám se tak vyhnete veškerým administrativním úkonů a dalším náležitostem. Samozřejmě na začátku se musíte se zástupci této společnosti sejít a prodiskutovat jakou vlastně chcete společnost.

Dále co bude předmětem podnikání a většinou musíte dát také jednatelům plnou moc, neboť oni budou místo Vás lítat po úřadech a jednat Vaším jménem. Další věcí, kterou pak musíte disponovat, je samozřejmě potřebný základní kapitál. Druhou možností jsou pak takzvané ready made společnosti, které kupujete již hotové.

Takové společnosti jsou již zapsané v obchodním rejstříku, mají své sídlo, název, identifikační číslo a další věci. Neprovádějí však žádnou obchodní činnost.

Vložil Předem založené společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Ready made firmy

Ready made firmy jsou společnostmi, které jsou klasicky zapsané v obchodním rejstříku, mají vlastní sídlo, identifikační sídlo, jednatele, název a v neposlední řadě také splacený základní kapitál v plné výši.

Mohlo by se tedy zdát, že se nijak neliší od klasických společností. Je to pravda, avšak je zde jeden a jediný základní rozdíl. Jedná se o to, že ready made společnosti nejsou zakládány k žádné podnikatelské činnosti, nýbrž k prodeji konečnému zákazníkovi, který když si společnost zakoupí, tak si s ní pak samozřejmě může dělat co chce.

Jde zejména o to, že pokud by si tento zákazník zakládal společnost sám, tak by to mohlo trvat i několik týdnů, musel by vyřizovat spoustu náležitostí a administrativních věcí a tak podobně. Pokud si však koupí nějakou takovou ready made společnost, tak se vlastně nemusí o nic starat a za pár hodin má vlastní firmu, založenou dle všech platných právních předpisů.

Společností, které se zabývají vytvářením a prodejem takových ready made společností je samozřejmě veliké množství, přičemž si nějaké můžete najít například na internetu. Tyto společnosti Vám mohou prodat již založenou společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo třeba i evropskou společnost.

Vložil Předem založené společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Poskytnutí sídla firmy

Poskytování virtuálních sídel firem je v dnešní době poměrně často využívanou a hlavně oblíbenou službou, přičemž se tímto zabývá opravdu veliké množství společností.

Pokud s budete chtít nějaké takové společnosti najít, tak se můžete podívat samozřejmě na internet. Stačí zadat do nějakého internetového prohlížeče, jako jsou například google, atlas, yahoo, centrum a tak podobně, heslo jako třeba “poskytnutí sídla firma” a vyjede Vám poměrně veliké množství odkazů na společnosti, které se těmito službami zabývají.

Jednou takovou společností je společnosti s ručením omezeným Profispolečnosti. Jedná se o společnost, která se předně zabývá prodejem Ready made společností, poskytováním kompletních servisů při zakládání obchodních společností, poskytováním obchodní adresy pro Vaši společnosti, poskytováním sídla, zakládáním takzvaných off shore společností a spoustu podobných služeb.

Pokud jde právě o poskytování sídla společnosti, tak nabízí adresy v Praze, které jsou opravdu prestižní. Jedná se o kanceláře například v Praze 8, kde si můžete zařídit pronájem již od 199 korun za měsíc, dále v Praze 2, Praze 9, Praze 1 a tak dále. Na seznam všech služeb a informace o nich se můžete podívat na oficiální internetové stránky této společnosti.

Vložil Virtuální kanceláře | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Virtuální sídlo firmy Praha

Poskytováním virtuálních sídel společností se zabývá poměrně veliké množství společností a samozřejmě ani naše hlavní město Praha není výjimkou.

Jednou takovou společností, která se kromě poskytování virtuálních sídel v Praze, zabývá také zakládáním společností a tak podobně, je například společnost s názvem Firmin, kterou naleznete na internetové adrese firmin.cz.

Poskytování sídel společnostem je velice moderní službou, díky které ve výsledku ušetříte poměrně veliké peníze za pronajímání kanceláří. Společnost Firmin Vám poskytuje prestižní adresy v Praze 6, 5, 3 nebo v Praze 2. Jedná se opravdu prestižní adresy, díky kterým zvyšujete prestiž Vaší společnosti.

Společnost Firmin se pak dále vyznačuje také velice nízkými cenami, které začínají již na tři sta čtyřiceti korunách za měsíc. Pokud chcete využít služeb této společnosti, tak se můžete podívat na stránky této společnosti. Veškeré náležitosti můžete vyřídit online, a to během několika málo minut.

Vše tedy můžete vyřídit na dálku, do sídla společnosti nemusíte vůbec chodit. Jestliže se budete chtít dozvědět více, případně využít služeb této společnosti, tak se mrkněte na internetové stránky, kde se vše dozvíte.

Vložil Virtuální kanceláře | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Sídlo firmy Brno

Společností, které poskytují takzvaná virtuální sídla firem, je poměrně veliké množství, V Brně se takových společností nachází taktéž poměrně veliké množství. Jednou takovou společností je pak například společnost s ručením omezeným Brnooffice.

Společnost nabízí celkově čtyři programy virtuálního sídla společnosti. Tou nejlevnější formou je takzvaný Office post, kdy Vám bude přidělena korespondenční adresa, avízo e-mailem o přijaté poště a příjem pošty.

Za tuto službu pak zaplatíte tři sta devadesát korun měsíčně. Dalším programem je takzvaný Office Start. Za tento program zaplatíte osm set devadesát korun měsíčně, přičemž dostanete přiděleno místo podnikání nebo sídlo společnosti.

Dále samozřejmě také příjem pošty, základní recepční služby a označení místa podnikání nebo sídla společnosti. Dalším balíčkem je program s názvem Office Standard, kdy budete platit patnáct set devadesát korun měsíčně. Za tuto službu oproti předchozí služba dostanete navíc plnou službu recepce, e-maily, avíza a samostatné pracoviště nebo jednací prostory na pět hodin za měsíc.

Pokud si budete chtít přečíst o těchto službách více, tak se můžete podívat na oficiální stránky této společnosti, které naleznete na internetové adrese brnooffice.cz.

Vložil Virtuální kanceláře | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Souhlas s umístěním sídla firmy

Souhlas s umístěním sídla firmy je dokumentem, který je v drtivé většině případů vyžadován při procesu změny sídla společnosti. Jde o to, že pokud měníte sídlo společnosti, tak musíte mít nějaké nové sídlo společnosti.

Toto sídlo pak samozřejmě někdo vlastní, přičemž Vy musíte získat tento souhlas s umístěním sídla firmy. Jakmile toto všechno budete mít, tak můžete konečně provést změnu sídla společnosti. Tuto změnu však také ale musíte dát vědět dalším úřadům. Jedná se v prvé řadě o živnostenský úřad, kde musíte do patnácti dnu od změny sídla společnosti vyplnit takzvaný změnový list.

Dále musíte dát také vědět finančnímu úřadu, přičemž limit je také patnáct dnů. Dát vědět finančnímu úřadu můžete dvojím způsobem. Můžete za prvé změnu doložit novým živnostenským oprávněním a nebo za druhé výpisem z obchodního rejstříku s údaji o nabytí právní moci. Posledním místem, kde musíte dát vědět při změně sídla společnosti, je pak také zdravotní a sociální pojišťovna. To však pouze v případě, že Vaše společnost má zaměstnance.

Vložil Poskytnutí prostor | Štítek , , , | Zanechat komentář

Změna sídla firmy

Změna sídla firmy v obchodním rejstříku může být procesem opravdu zdlouhavým. Proto se na tento proces specializuje celá řada společností, které se tímto zabývají. Jestliže bude nové sídlo společnosti v nějakém jiném městě, tak je nutné, aby byla změněna zakladatelská listina.

Pro tento proces budete muset dát společnosti, která Vám toto bude zařizovat, souhlas veškerých společníků společnosti a nebo notářsky zapsané a ověřené usnesení valné hromady společnosti.

Jakmile se tedy odsouhlasí změna sídla společnosti, tak můžete podat návrh na změnu v obchodním rejstříku. Jestliže budete chtít podat návrh na změnu sídla společnosti, tak budete muset předložit poměrně veliké množství různých dokumentů. Jedná se například o dokument, ve kterém je obsaženo plné znění stanov Vaši společnosti. Dalším dokumentem je pak například souhlas o poskytnutí sídla společnosti nebo firmě.

Tento souhlas může být samozřejmě nahrazen například nájemní smlouvou. Dále se jedná o výpis z katastru nemovitostí, který vlastně dokládá to, že osoba, která Vám prostory bude poskytovat nebo prodávat, je opravdu vlastníkem těchto prostor a může s ním tedy nakládat.

Vložil Poskytnutí prostor | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Insolvenční rejstřík firem

Insolvenční rejstřík firem je veřejně přístupným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje, které stanoví zákon, o subjektech, kterou jsou právě v insolvenci. Insolvenční rejstřík firem je veden příslušným rejstříkovým soudem, kterým je většinou krajský soud.

Výjimkou je Praha, kde tento insolvenční rejstřík firem vede Městský soud v Praze. Pokud jde o subjekty, které jsou zapisovány do insolvenčního rejstříku firem, tak se jedná o právnické osoby, fyzické osoby (podnikatelé) a nepodnikatelské subjekty. Pokud jde dále o zapisované skutečnosti, tak se jedná například o firmu nebo jméno daného subjektu, příčina insolvenčního řízení, trvalé bydliště subjektu nebo sídlo. Dále u fyzických osob je to datum jejich narození nebo rodné číslo.

Poté se jedná o takzvané IČO neboli identifikační číslo, které se podnikateli přiřazuje rejstříkovým soudem a další skutečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy. Zapsání do insolvenčního rejstříku probíhá na základě podání návrhu o zahájení řízení.

Pokud jde o fyzické osoby, tak se může jednat například o oddlužení a pokud jde o právnické osoby, tak se může jednat například o konkurs.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , | Zanechat komentář

Ready made společnosti

Ready made společnosti jsou klasickými společnostmi, kterou jsou zapsané v obchodním rejstříku, mají své sídlo, svůj název, identifikační číslo, jednatele a také splacený základní kapitál. Mohlo by se tedy zdát, že se opravdu jedná o klasickou společnost. Avšak je zde jeden podstatný rozdíl.

Ready made společnosti neprovozují žádnou obchodní činnost. Jsou zakládány pouze za účelem prodejem koncovému zákazníkovi, který si pak se společností může dělat samozřejmě co chce.

Jde zde především o to, že zákazník koupí již hotovou společnost, takže se vlastně vyhne zdlouhavým administrativním procesům, kterým by se nevyhnul, kdyby zakládal společnost sám, na vlastní pěst. Prodejem těchto takzvaných ready made společností se zabývá poměrně veliké množství firem, které nabízejí například společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a také takzvané evropské společnosti.

Pokud byste zakládali společnost na vlastní pěst, tak by tento proces mohl trvat i několik týdnů. Pokud si koupíte ready made společnost, tak máte vše vyřešené během pár dnů, podle platných právních předpisů. Při koupi ready made společností si můžete také vybrat historii společnosti, tedy jak dlouho je společnost v obchodním rejstříku.

Vložil Předem založené společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Komanditní společnost

Komanditní společnost je právnickou osobou, přičemž se ve své podstatě jedná o obchodní společnost osobní, avšak s nějakými prvky společností s ručením omezeným (tyto jsou již společnosti kapitálové, ne osobní).

Obchodní zákoník však tento typ společnosti chápe jako zvláštní druh klasické veřejné obchodní společnosti. Pokud jde o založení komanditní společnosti, tak tak jako veřejnou obchodní společnost, je zakládána pomocí společenské smlouvy. Zakladatelem komanditní společnosti může být jak právnická, tak také fyzická osoba.

Společenská smlouva pak stanovuje, jak bude rozdělován zisk a také samozřejmě práva jednotlivých společností. Pokud by se náhodou společníci na rozdělení zisku nedohodli, tak je automaticky dělen v poměrech vkladů vložených společníky. V komanditní společnosti mohou být dva typy společníci. Prvním typem jsou komplementáři, kteří ve společnosti ručí svým majetkem, představují statutární orgán a jsou také ve vedení společnosti.

Pokud by náhodou komplementář zemřel, tak společnost zaniká. Dále máme komanditisty, jejichž hlavním úkolem je splatit společnosti svůj vklad, který musí být minimálně pět tisíc. Komanditisté nemohou zasahovat do vedení společnosti.

Vložil Typy společností | Štítek , , , , | Zanechat komentář