obchodní rejstřík firem

Typy společností, založení firmy, ….

Koupit ready made nebo založit vlastní společnost s ručením omezeným?

To je časté dilema mnoha začínajících podnikatelů. Ačkoliv dnes získáte společnost s ručením omezeným již během jediného dne, tak ready made firmy mají stále široké možnosti využití. Zatímco s.r.o. bude založená přesně podle vašich představ, ready made firma představuje hotové řešení, kdy již připravená společnost pouze změní svého majitele.
Rostoucí obliba společností s ručením omezeným
Společnost s ručením omezeným je stále nejoblíbenější a také nejvyužívanější právní formou v České republice. Od 1. 1. 2014 je navíc možné založení s.r.o. s kapitálem již od 1 Kč. Pokud tedy firmu zakládáte vlastními silami, nemusíte do ní vkládat téměř žádné prostředky.
Takto nízký kapitál má ale i své nevýhody, na které je dobré brát zřetel. Podíly ve společnosti jsou těžko dělitelné a nová firma může u zákazníků budit méně důvěry. Vyplatí se tedy složit kapitál alespoň ve výši 10 000 Kč, obzvlášť když se společnost dělí mezi více vlastníků.
Jestliže si se založením s.r.o. nevíte sami rady, vyplatí se kontaktovat specialistu, který vše zařídí za vás. Ačkoliv založení může vypadat na první pohled složitě, někteří odborníci dokážou vše zařídit i během jediného dne. Ideální však je, když založení nové společnosti proběhne v klidu a je na celý proces vyhrazen přibližně týden času. Pokud vám na tomto rozhodnutí samozřejmě nestojí váš byznys.
Když společnost potřebujete ihned
Pokud vám mezi prsty uniká velká obchodní příležitost, potřebujete daňově optimalizovat nebo převést svůj majetek, protože se vás například konkurence snaží poškodit, je ideální nákup již hotového řešení v podobě ready made firmy. Ta může mít mnoho podob. Kromě společností s ručením omezeným se jako ready made prodávají také akciové společnosti nebo evropské společnosti. Na založení jsou již složitější a koupě hotového řešení vám zde ušetří mnoho času a starostí.
Ať už máte zájem o nově založenou společnost nebo uvažujete nad koupí ready made firmy, kontaktujte specialisty z Companies.cz. Ti vám v této oblasti poskytnou cenné rady a nezbytné informace, které vám ulehčí vaše podnikatelské rozhodnutí.

Vložil Předem založené společnosti, Založení společnosti | Štítek , , | Zanechat komentář

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík firem je veřejným seznamem, do kterého jsou zapisovány údaje o podnikatelích, které jsou stanovené zákonem. O vedení obchodního rejstříku firem se stará takzvaný rejstříkový soud, kterým je v drtivé většině případů krajský soud.

Jedinou výjimkou je město Praha, kde se o obchodní rejstřík firem stará Městský soud Praha. A které subjekty se tedy do obchodního rejstříku zapisují? Jedná se o některé osoby, které podnikají v zahraničí, družstva a obchodní společnosti, fyzické osoby, které podnikají a které požádají o zápis do obchodního rejstříku, a další osoby, u kterých je zápis stanoven příslušným právním předpisem. Dále se podíváme na skutečnosti, které se do obchodního rejstříku zapisují.

Jedná se v prvé řadě samozřejmě o firmu, dále u fyzických osob se uvádí místo podnikání a bydliště, pokud jsou tyto dvě informace odlišné a u právnických se uvádí sídlo. Dále se samozřejmě uvádí právní forma právnických osob, předmět podnikání, u fyzických osob datum jejich narození nebo rodné číslo. Dalšími náležitostmi jsou pak identifikační číslo, které je podnikateli přiděleno příslušným rejstříkovým soudem.

Poté bydliště a jméno prokuristy současně se způsobem, kterým jedná a samozřejmě další skutečnosti, které jsou stanoveny právním předpisem.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Živnostenský rejstřík firem

Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné zprávy, který je zpravován Živnostenským úřadem České republiky. V živnostenském rejstříku jsou zaznamenávány všechny údaje, které nějak souvisejí s provozováním živnosti.

Živnostenský rejstřík je veřejným seznam, který je případným zájemců poskytován v elektronické podobě, takže si jej můžete najít například na internetu. Živnostenský rejstřík je pak dále upravován zákonem o živnostenském podnikání.

Do živnostenského rejstříku jsou zapisovány jak právnické osoby, tak také fyzické osoby. Pokud jde o údaje, které se uvádějí u fyzických osob, tak se jedná samozřejmě o jméno, rodné číslo, bydliště fyzické osoby, obchodní firma a identifikační číslo. Pokud jde dále o právnické osoby, tak tam se uvádějí údaje jako například název a sídlo firmy, identifikační číslo a dále pak také občanství, jména a bydliště jednotlivých jednatelů. V živnostenském rejstříku je dále  uveden druh živnosti, předmět podnikání.

Dále informace o živnostenském oprávnění, provozovna, vstup do likvidace, rozhodnutí o úpadku, překážky, které třeba brání provozování živnosti a tak podobně.

Vložil Veřejné rejstříky | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení firmy

K založení firmy budete potřebovat opravdu hodně času, veliké množství dokumentů a také počítejte s tím, že budete muset opravdu hodněkrát na nějaké příslušné úřady.

Pokud bychom měli uvést příklad například u společnosti s ručením omezeným, ta, budete potřebovat minimálně dvacet jedna papírů, přičemž budete muset navštívit minimálně čtrnáctkrát úřad.

Je to opravdu poměrně zdlouhavý proces, kterému se v dnešní době spousta lidí, kteří zakládají společnost, chtějí vyhnout. Proto stále více lidí využívá služeb společností, které Vám jsou schopny založit takzvanou společnost na klíč. Takových společností je opravdu hodně.

Jedná se o to, že si tuto službu objednáte, prodiskutujete s jednateli společnosti všechny náležitosti, svěříte jim svou plnou moc, neboť budou Vaším jménem běhat po úřadech a tak podobně a pak už jen počkáte, až bude Vaše nová společnost založena. Všechno samozřejmě probíhá dle platných právních předpisů. Pokud se však rozhodnete založit firmu sami, tak se podíváme na úřady, které budete muset za každou cenu navštívit.

Jedná se tedy například o katastrální úřad, živnostenský úřad, finanční úřad, notáře, zdravotní pojišťovnu, banku, obchodní rejstřík a tak dále.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je kapitálovou obchodní společností, přičemž se jedná o nejrozšířenější formu obchodní společnosti v České republice. Společnost s ručením omezeným se nachází na pomezí mezi osobní obchodní společností a společností kapitálovou.

Z osobní společnosti má například omezen počet společníků na padesát a nebo omezenou převoditelnost obchodních podílů. Z kapitálové společnosti má pak povinný základní kapitál, většinové principy rozhodování a tak podobně. Pokud jde tedy dále o založení této společnosti, tak ji může založit celkově až padesát společníků, ale také jeden společník.

Pokud jde o základní kapitál při zakládání společnosti s ručením omezeným, tak ten je dvě stě tisíc korun. Každý společník pak musí vložit minimálně dvacet tisíc korun. Vklady mohou být samozřejmě také nepeněžité, tedy například akcie, auta, nemovitosti a tak podobně, avšak tyto nepeněžité vklady musí ocenit soudní znalec. Do obchodního rejstříku je společnost zapsána po provedení několika hlavních úkonů.

Jedná se například o splacení emisního ážia, splacení všech nepeněžitých vkladů a tak podobně. Mezi hlavní orgány společnosti s ručením omezeným pak patří Dozorčí rada, Statutární orgán a Valná hromada.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Založení akciové společnosti

Akciové společnosti jsou obchodními společnostmi, přičemž kapitál těchto společností je rozdělen na totožné podíly, takzvané akcie, se kterými obchoduje na takzvaných kapitálových trzích.

V dnešní době může s akciemi obchodovat v podstatě každý, takže se každý z nás může stát takzvaným akcionářem. Jakmile se stanete akcionářem, tak budete získávat podíl z celkového zisku společnosti. Budete mít také právo na dividendy a získáte také hlas ve valné hromadě. Pokud jde o ztrátu společnosti, tak za tu ručí akcionář svým podílem. Jedná se o nejrozšířenější formu podnikání jak v České republice, tak také v ostatních zemích, ve kterých je liberální hospodářství. Pokud jde o založení společnosti, tak může být založena více zakladateli nebo také pouze jedním zakladatelem.

Zapsání akciové společnosti do obchodního rejstříku však proběhne až po provedení několik prvotních úkonů, Jedná se o splacení emisního ážia, zasedání první valné hromady, na které se zvolí veškeré orgány společnosti a vložení nepeněžitých vkladů. Pokud jde o základní kapitál této společnosti, tak ten musí být minimálně dva miliony korun. Pokud jde o společnost, která bude mít akcie veřejně nabídnutelné, tak zde musí být základní kapitál minimálně dvacet milionů korun.

Vložil Založení společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Firmy na prodej

Prodejem firem nebo chcete li společností, se zabývá poměrně veliké množství různých společností. Pokud budete chtít koupit nějakou firmu, tak máte v podstatě na výběr ze dvou možností.

Můžete mít zájem o takzvanou společnost na klíč nebo si můžete zakoupit již hotovou takzvanou ready made společnost. Pokud bychom se měli v prvé řadě bavit o společnostech na klíč, tak tyto společnosti ještě neexistují.

Jednoduše požádáte nějakou společnost o službu založení společnosti na klíč a Vy sám se tak vyhnete veškerým administrativním úkonů a dalším náležitostem. Samozřejmě na začátku se musíte se zástupci této společnosti sejít a prodiskutovat jakou vlastně chcete společnost.

Dále co bude předmětem podnikání a většinou musíte dát také jednatelům plnou moc, neboť oni budou místo Vás lítat po úřadech a jednat Vaším jménem. Další věcí, kterou pak musíte disponovat, je samozřejmě potřebný základní kapitál. Druhou možností jsou pak takzvané ready made společnosti, které kupujete již hotové.

Takové společnosti jsou již zapsané v obchodním rejstříku, mají své sídlo, název, identifikační číslo a další věci. Neprovádějí však žádnou obchodní činnost.

Vložil Předem založené společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Ready made firmy

Ready made firmy jsou společnostmi, které jsou klasicky zapsané v obchodním rejstříku, mají vlastní sídlo, identifikační sídlo, jednatele, název a v neposlední řadě také splacený základní kapitál v plné výši.

Mohlo by se tedy zdát, že se nijak neliší od klasických společností. Je to pravda, avšak je zde jeden a jediný základní rozdíl. Jedná se o to, že ready made společnosti nejsou zakládány k žádné podnikatelské činnosti, nýbrž k prodeji konečnému zákazníkovi, který když si společnost zakoupí, tak si s ní pak samozřejmě může dělat co chce.

Jde zejména o to, že pokud by si tento zákazník zakládal společnost sám, tak by to mohlo trvat i několik týdnů, musel by vyřizovat spoustu náležitostí a administrativních věcí a tak podobně. Pokud si však koupí nějakou takovou ready made společnost, tak se vlastně nemusí o nic starat a za pár hodin má vlastní firmu, založenou dle všech platných právních předpisů.

Společností, které se zabývají vytvářením a prodejem takových ready made společností je samozřejmě veliké množství, přičemž si nějaké můžete najít například na internetu. Tyto společnosti Vám mohou prodat již založenou společnost s ručením omezeným, akciovou společnost nebo třeba i evropskou společnost.

Vložil Předem založené společnosti | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Poskytnutí sídla firmy

Poskytování virtuálních sídel firem je v dnešní době poměrně často využívanou a hlavně oblíbenou službou, přičemž se tímto zabývá opravdu veliké množství společností.

Pokud s budete chtít nějaké takové společnosti najít, tak se můžete podívat samozřejmě na internet. Stačí zadat do nějakého internetového prohlížeče, jako jsou například google, atlas, yahoo, centrum a tak podobně, heslo jako třeba “poskytnutí sídla firma” a vyjede Vám poměrně veliké množství odkazů na společnosti, které se těmito službami zabývají.

Jednou takovou společností je společnosti s ručením omezeným Profispolečnosti. Jedná se o společnost, která se předně zabývá prodejem Ready made společností, poskytováním kompletních servisů při zakládání obchodních společností, poskytováním obchodní adresy pro Vaši společnosti, poskytováním sídla, zakládáním takzvaných off shore společností a spoustu podobných služeb.

Pokud jde právě o poskytování sídla společnosti, tak nabízí adresy v Praze, které jsou opravdu prestižní. Jedná se o kanceláře například v Praze 8, kde si můžete zařídit pronájem již od 199 korun za měsíc, dále v Praze 2, Praze 9, Praze 1 a tak dále. Na seznam všech služeb a informace o nich se můžete podívat na oficiální internetové stránky této společnosti.

Vložil Virtuální kanceláře | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Virtuální sídlo firmy Praha

Poskytováním virtuálních sídel společností se zabývá poměrně veliké množství společností a samozřejmě ani naše hlavní město Praha není výjimkou.

Jednou takovou společností, která se kromě poskytování virtuálních sídel v Praze, zabývá také zakládáním společností a tak podobně, je například společnost s názvem Firmin, kterou naleznete na internetové adrese firmin.cz.

Poskytování sídel společnostem je velice moderní službou, díky které ve výsledku ušetříte poměrně veliké peníze za pronajímání kanceláří. Společnost Firmin Vám poskytuje prestižní adresy v Praze 6, 5, 3 nebo v Praze 2. Jedná se opravdu prestižní adresy, díky kterým zvyšujete prestiž Vaší společnosti.

Společnost Firmin se pak dále vyznačuje také velice nízkými cenami, které začínají již na tři sta čtyřiceti korunách za měsíc. Pokud chcete využít služeb této společnosti, tak se můžete podívat na stránky této společnosti. Veškeré náležitosti můžete vyřídit online, a to během několika málo minut.

Vše tedy můžete vyřídit na dálku, do sídla společnosti nemusíte vůbec chodit. Jestliže se budete chtít dozvědět více, případně využít služeb této společnosti, tak se mrkněte na internetové stránky, kde se vše dozvíte.

Vložil Virtuální kanceláře | Štítek , , , , | Zanechat komentář